En av de största problemstunderna som leker bingo, är de förargliga grannen. Det finns ingenting som är värre än sammanträde till och med ut en bingolek bredvid en förarglig spelare som rättvisa uppehällen som skriker och grunting. SAD är de förargliga bingohasardspelare mycket vanligt. Gå in i varje bingokorridor, och du kan se alldeles bingospelare som inte vet precis när att stoppa samtal. Det förarglig ska hoppet och rop för bingo spelare, varje gång honom funderare som han får nästan avsluta en mönstra. En förarglig bingospelare ska alltid grymtning om hans motgång och nedlusade bingokort.

Det är nästan outhärdligt att leka en hel lek av bingostunder som leker bredvid en sådan förarglig spelare. Det suger precis ut gyckelet från dobbleri. Hur en vågspel fördriver någon kan att agera för uppehällen gillar det?

Den förargliga bingospelare ska l5At inte någonsin dig staden per dollaren för ett extra kort, och ska aldrig var att skygga för att fråga för självt!

Det är mycket rimligt att sådan ett ska bingogrann bevisar att vara ett dåligagrann i verkliga livet sig själv. Sådan uppförande måste visa sig att på annat hyvlar än endast bingo!

Close